Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2015

creepyclown
Miliony ludzi postanowiły unikać emocjonalności. Stali się gruboskórni tylko po to, by się obronić, by nikt nie mógł ich zranić. Cena jednak jest bardzo wygórowana. Nikt nie może ich zranić, ale też nic nie może uczynić ich szczęśliwymi.
— Osho
Reposted fromswojszlak swojszlak viaszarakoszula szarakoszula
8208 1cca 500

level18:

Solar Eclipse, 2015

Reposted fromfuckblack fuckblack viaszarakoszula szarakoszula
creepyclown
4910 7313 500
Reposted fromfoina foina viaszarakoszula szarakoszula

March 31 2015

creepyclown
creepyclown

March 20 2015

creepyclown
Dostałaś pare chwil szczęścia i myślałaś, że nie będziesz cierpieć?
— głupia

March 19 2015

Tumblr Girl - (5)Movies|Tv Series|Quotes|Actors|Videos. | Facebook
Reposted fromweheartit weheartit viajestpieknie jestpieknie
creepyclown
Bycie szczerym może nie da Ci zbyt wielu przyjaciół, ale zawsze da Ci tych właściwych.
— John Lennon
Reposted fromSandria Sandria viajestpieknie jestpieknie
creepyclown
Nie mów, że nie masz wystarczająco dużo czasu. Masz dokładnie tyle samo godzin w ciągu dnia, ile mieli Hellen Keler, Ludwik Pasteur, Michał Anioł, Matka Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson i Albert Einstein.
— H. Jackson Brown Jr.
Reposted fromnewnightmare newnightmare viajestpieknie jestpieknie

March 15 2015

creepyclown
9191 ce06
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 11 2015

3894 dbc0

March 04 2015

2751 534d 500

Fire reflected on birds in smoke, at Moerdijk, the Netherlands

creepyclown

Photographs of Bath, England x

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakaat kaat
creepyclown

March 03 2015

creepyclown
Almost Famous (2000)
Reposted fromtwice twice viaszmaragdowykot szmaragdowykot

February 24 2015

creepyclown
0063 6746
if Harry had been a bit more creative with his wand...
Reposted fromhogwarts hogwarts viaszarakoszula szarakoszula
creepyclown

February 23 2015

creepyclown

Jak coś mnie wkurwia to mówię, że mnie wkurwia a nie, że złowrogo szumią wierzby czy duch mój na rozżarzone węgle dupą usiadł.

Reposted fromwojna wojna viasilkdreams silkdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl