Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2015

7666 a196

macthewrexosexual:

contra-indication:

ultrafacts:

Source For more facts follow Ultrafacts

"Cole once hosted a party in which the attendees discovered that they all had the word "bottom" in their surname."

This man is my hero.

He’s like a Monty Python character.

He paved the way for future trolls and I fear that most of us have not lived up to the standards he set.

Reposted frommelchama melchama viazycienakrawedzi zycienakrawedzi

February 03 2015

creepyclown
Przyjaźń jest niezbędna. To ważne mieć kogoś, kto podnosi Cię z podłogi, włącza muzykę, polewa kolejnego kieliszka, obejmuje Cię i siedzi z Tobą aż do rana po prostu słuchając jak miotasz przekleństwami na wszystko co Cię otacza.
Reposted fromlabellavita labellavita viayouuung youuung

February 01 2015

creepyclown
3933 6739
Reposted fromte-quiero te-quiero viasectum-sempra sectum-sempra
creepyclown
5324 564e
Reposted fromlambadada lambadada viabezimienna23 bezimienna23
creepyclown
0735 0937
Reposted fromEllaElla EllaElla viabezimienna23 bezimienna23

January 31 2015

creepyclown
2867 c26e 500
Reposted byohwowlovelykikssokobezimienna23anastasienezzmusiciamsuperwomanbarwaa

January 28 2015

creepyclown
6595 73af
sesja sesja ssie
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
creepyclown
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
creepyclown
5392 ad54
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot

January 23 2015

January 22 2015

1066 caa9 500

hxcjacob:

awwww-cute:

"You no study, you play with Pebbles"

ITS NAME IS PEBBLES

January 21 2015

creepyclown
if someone “fights like a girl” you should be absolutely terrified of them have ever seen a girl fight they’ll rip your fucking throat out with their hands while the guys are still doing that weird cobra posturing thing for five minutes 
fiendishly-nerdy   (via signedsincerelymegan)

"teachers are told to get in between boys when they’re fighting because once they lose eye contact they’ll calm down but teachers are told to stay out of the way of girls fighting because they will fuck your shit up"

- bonesinmyblood

January 18 2015

creepyclown
5101 dc7f
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaphilomath philomath

chifnerd:

mystic-sybil:

I don’t read as much as I used to. I don’t draw as much as I used to.

I don’t even play video games as much as I used to.

I have no idea what I do.

Real fuckin’ talk

creepyclown
2131 8e19
Reposted fromflorentte florentte viayouuung youuung
creepyclown
nie potrzebuję faceta wyciągniętego wprost z żurnala, z perfekcyjnym ciałem, pełnym portfelem i sportowym autem. nie potrzebuję Casanovy, za którym ogląda się każda dziewczyna pragnąc znaleźć się choć przez chwilę w kręgu jego zainteresowania. chcę prostego chłopaka. z wielkim serce, szczerym uśmiechem, ciepłym głosem. takiego, który pokocha mnie całym sercem, z wszystkim wadami i humorkami. takiego, który właśnie we mnie zauważy kobietę swoich marzeń, nawet wtedy gdy szpilki zamienię na wełniane skarpety, a kusą spódniczkę w sprane dresy. takiego, który codziennie będzie myślał o mnie w pracy, a wieczorem chował w ramionach szepcząc jak strasznie tęsknił. takiego, który zapamięta ile łyżeczek cukru ląduje w mojej porannej kawie i który kubek jest moim ulubionym. takiego, który w pełni zaakceptuje mój wredny charakter, dziwny śmiech i wieczne lenistwo. takiego, który nauczy mnie cieszyć się z małych rzeczy. z rzeczy robionych wspólnie. chcę po prostu zwyczajnej miłości, która napędzi moje serce, która da energię do otwierania oczu każdego poranka, która nada sens kolejnym dniom. to przecież tak niewiele, prawda?
— prawda?
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viayouuung youuung
creepyclown
5849 2301
Reposted frompesy pesy viadarkandtwistyinside darkandtwistyinside
creepyclown
8236 643a 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
creepyclown
5537 1ced
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
creepyclown
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl